đánh bài rút tiền Vẽ và loại bỏ các trò chơi


Những loại trò chơi này là loại truyền thống nhất, và có lẽ những gì hầu hết mọi người nghĩ đến khi được hỏi về các trò chơi bài. Trong các trò chơi này, người chơi có một bàn tay của thẻ và bảng sẽ bao gồm một đống vẽ và một đống bỏ. Các trò chơi này thường cho phép người chơi rút thẻ trên cùng của đống hoặc trong một số trường hợp nhiều hơn một thẻ. Bước ngoặt của một người chơi thường kết thúc với việc họ loại bỏ một thẻ vào đống bỏ để cải thiện bàn tay của họ với một số mục tiêu cho trò chơi.

Những ví dụ bao gồm:

Một phiên bản phổ biến khác của loại trò chơi này là Trò chơi rummy. Chúng cũng tuân theo cơ chế rút thăm và loại bỏ, nhưng họ sử dụng một bước bổ sung để tạo ra các meld trước khi loại bỏ thẻ.?

Những ví dụ bao gồm: