trò chơi bài Vượt qua trò chơi bài


Mặc dù những trò chơi này thường được chơi bởi trẻ em, nhưng chúng rất vui cho cả gia đình. Những trò chơi này dựa vào việc vượt qua thẻ giữa người chơi, mục tiêu là để thu thập một bàn tay nhất định hoặc tránh thẻ. 

Những ví dụ bao gồm: