app quay màn hình pc Những trò chơi chiến tranh


Điều khiến các trò chơi chiến tranh khác biệt với những người khác là người chơi. Mỗi người chơi sẽ nắm tay các thẻ úp xuống để ngay cả họ cũng không biết những gì họ sẽ chơi. Gameplay đang lật thẻ trên cùng của bàn tay ẩn của bạn vào đống bỏ, và nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ giành được đống bỏ.

Mục tiêu của các loại trò chơi này là giành được tất cả các thẻ từ gói. Những trò chơi này không có chiến lược thực sự và hoàn toàn dựa trên may mắn.

Những ví dụ bao gồm:

  • Chiến tranh
  • Snap
  • Tát
  • Ratscrew Ai Cập
  • Người ăn xin hàng xóm của tôi