boardgame mèo nổ Trò chơi vai trò


Các trò chơi này sử dụng thẻ để gán vai trò ẩn cho người chơi, bằng cách xử lý ngẫu nhiên từng thẻ người chơi. Trò chơi sau đó tiếp tục với những người chơi sử dụng các hành động khác nhau được đưa ra cho họ bằng cách gán thẻ của họ. Mục tiêu trong các trò chơi này thường là tìm ra các vai trò cụ thể hoặc xóa các vai trò nhất định khỏi trò chơi.

Những ví dụ bao gồm: