chương trình khuyến mãi Thẻ số


Thẻ số được phân biệt bởi việc thiếu các ký hiệu hoặc minh họa được thêm vào các thẻ. Những loại thẻ này thường có một số duy nhất được in trên thẻ và phần lớn được sử dụng trong ngành công nghiệp trò chơi thẻ thương mại.

Các trò chơi phổ biến sử dụng loại định dạng thẻ này là UNO và ROOK, và vì sự phổ biến của Rook, nó đã chuyển sang sửa đổi của riêng mình về sàn thẻ số truyền thống.   

Rook Deck được thành lập lần đầu tiên vào đầu năm 20thứ tự Thế kỷ, và trong khi ban đầu dự định chỉ dành cho bộ bài gốc nhanh chóng trở thành sáng tạo của riêng nó. Một số loại sàn Rook được phát triển từ định dạng ban đầu này và bây giờ nó là loại sàn số phổ biến nhất cho đến nay.