quay màn hình android 10 So sánh trò chơi bài


Trang này là một phần của một loạt các trang phân loại các trò chơi theo mục tiêu của họ và không đưa ra bất kỳ quy tắc cụ thể nào cho bất kỳ trò chơi nào. Vui lòng kiểm tra phần còn lại của trang web của chúng tôi để biết thêm các trang chuyên sâu về các quy tắc chơi game.

So sánh các trò chơi bài rất đơn giản trong cơ học. Những trò chơi này được chơi bởi người chơi tiết lộ thẻ và so sánh chúng. Người chiến thắng được xác định bằng cách có thẻ tốt nhất hoặc đặt cược chính xác trước trên thẻ được tiết lộ.

Những trò chơi này thường rơi vào hai nhóm trò chơi, Trò chơi Cuckoo hoặc Trò chơi ngân hàng.

Trong Trò chơi Cuckoo, mỗi người chơi có một thẻ số ít và các quy tắc sau đây do trò chơi đặt ra, thẻ của bạn sẽ được thông qua và giao dịch. Sau khi tiết lộ người chơi có thẻ thấp nhất sẽ mất.

Trong Trò chơi ngân hàng Việc sử dụng mục tiêu này, thường có đặt cược vào thẻ nào bạn nghĩ sẽ được tiết lộ.